www.ringbergs.se

 
              Startsida        zzzzz           Semester            Humor            Historia            Gästbok       Kontakt     
 
       
 


Ramsor
 

 
 
"ramsa av ord; särskilt om dylik ramsa utan begriplig mening. Följd eller uppräkning af ord; vanligen om långa mer eller mindre andefattig följd af ord liknade  utgjutelser, (lång o. tråkig )uppräkning, haranger. En ramsa af ord, . . som icke betydde det allra ringaste"
                                                                                               Taget från
SVENSKA AKADEMIENS ORDBOK
 
 

-----------------------------------------------------

Denna sida blev av med anledning av att jag ska tatuera Tåtillan och ingen hade en aning om vad jag pratade om!
 
-----------------------------------------------------

Tåramsor
många av oss har hört dessa ramsor som små och fört det vidare på barn

Fingerramsor
 
dessa är kanske lite vanligare än tåramsor och finns fler varianter av


Liten tå, Tilleri tå, Tilleri rosa, Äppelfru och Stora Burdusa
(arbetskamrats bidrag och som var en av de få som hade en susning om vad jag pratade om)

Stortån, Tåtittan, Tilliottan, Näbbiga frun och lilla fröken Pip

Stortå, Tåtilla, Tillinosa, Kråkfota å Lillkui kupi kupp

Den lilla grisen ska gå på torget.
Den lilla grisen får hemma sitta.
Den lilla grisen får mjölk och kaka.
Den lilla grisen får stå och titta.
Den lilla grisen säger: Oii, oii, oii!

Tån, Tåtillan, Tillenilla, Kroknos och Lilltippen
(mitt bidrag)

Lilltåa, Tåtillra, Tillrota, Springrota
 och Stortoppen upp i vädret


Lilltåa, Tåtilla, Tillerosa, Kroknosa
Och Storstompen opp i vädret

Lilltåa, Tåtilla, Mockafrua, Parrarota och
Storbonden opp´ i vä´re!
(Från Jämtland)

Lilltåa, Tåtilla, Tillerosa, Baggfrua och Gubben Stor!'' (från Härjedalen)

Litatå, Tåtilla, Argeros, Killeros och Stampen!
(från Svärdsjö i Dalarna)

Ett å två - pussa tå
Tre å fyra - killa myra
Fem å sex - äta kex
Sju å åtta - jaga råtta
Nio, tio, tio tår - kom så går vi ut och går

Lilltå, Tåtilla, Tillenosen, Smakpussa och Gubbhästen
(från Hans Forsgren vars barns mormor  Greta Olsson, född 1916 ursprungligen från Valbo, Gästrikland berättade.)

 


Snipp! Det var Tummetott
Snopp! Det var Slickepott
Surr! Det var Långeman
Burr! Det var Gullebrand
Hej! Det var lilla Vicke Vire


Jag vill ha mat sa tummetott
Var ska vi ta´t sa slickepott
I mors skafferi ska långeman
Törs inte sa gullebrand
För då springer lilla vickevire och skvallrar.

Den första vill äta
Den andra vill peta
Den tredje vill steka
Den fjärde vill leka
Den femte, den lill, lill, lill
Vill också hjälpa till.

Tummetott föll i vattenspann
Tummetott föll i vattenspann,
Slickepott rädda´n, och Långeman
hjälpte att lägga Tummetott.
Gullebrand sjöng en vaggsång,
men Vickevire med buller och bång
väckte Tummen som sov så gott!


Tummetott, slickepott, långeman, gullebrand och lilla vickevire, som satt i askan och spann.

Vad det är kallt, sa Tummetott.
Det tycker jag med, sa Slickepott.
Och vad jag fryser, sa Långeman.
Å jag bara nyser, sa Gullebrand.
Men man blir varm om man tar vantarna på,
sa lilla Vicke Vire

   
Dessa är tagna från barnböcker och berättelser från andra, påtar mig inte ägarskapet på någon!
 
         
 

Copyright © 2005